Leietheater
LEVENSGENIETER

Tevreden en voldaan, gesetteld zo je wil, zo omschrijven we Hilde het best. Ze is niet per se actief op zoek naar het nieuwste, maar ze staat wel open voor wat aansluit bij haar interesses. Net die open houding leidt haar tot nieuwe ontdekkingen.

Klik hier om dit pakket aan te kopen.