Leietheater
OPEN GEEST

Gedreven door het creatieve en het spirituele, drijft Baukis op een brede cultuurinteresse. Ze staat open voor nieuwe ideeën en gaat een dialoog niet uit de weg. Cultuur, de gemeenschap en natuur bieden haar inzichten zich verder te ontplooien. Culturele betrokkenheid is voor Baukis een belangrijke intellectuele stimulans.

Klik hier om dit pakket aan te kopen.